Vi projektleder tills det är färdigt

Om oss

boots

Momentux & Co AB startade 2012 och är ett fristående konsult- och projektledningsbolag. Bakgrunden till att Momentux & Co bildades är att vi såg en efterfrågan efter ett mindre konsultföretag med högsta ambition, spetskompetens och med relevant erfarenhet.

För att kunna leverera spetskompetens har vi knutit ett väl inarbetat team till oss. Vi ser alla fördelar i att arbeta med mindre bolag med erfarna människor, och ser oss därför som ett komplement till de stora teknikkonsultsbolagen och deras ofta anonyma team. Därför formar vi arbetsgrupper med exakt den kompetens som behövs för uppgiften.

Vi arbetar med samarbetspartners som gör att vi kan erbjuda precis de resurser som efterfrågas men där vi tar helhetsansvaret. Våra samarbetspartners återfinns bl a inom:

Entreprenad- och transportföretag
Deponier och schaktmassehantering
Geoteknikkonsulter
Fältarbetare med borriggar
Utsättare
Bullerspecialister
Leverantörer av mobil vattenreningsutrustning.

Fanny Falkenmark Projektledare 0704-22 27 99 fanny@momentux.se
Peder Feinberg Projektledare 0708-75 55 70 peder@momentux.se
Besöksadress: Vikdalsgränd 10 A, Nacka Strand
Saltsjöbadsvägen 77