Vi projektleder tills det är färdigt

Naturvårdsverket föreslår att kostnader för framtida sanering ska anges i företagens redovisningar

I ett inlägg på Dagens Industris debattsida argumenterar Naturvårdsverket för att kostnader för sanering ska bli synliga i balansräkning för företagens ekonomiska redovisning. Mot bakgrund av att staten har satsat cirka 400 miljoner kr/år de senaste fem åren, och i år dessutom gör en särskild satsning på ca 800 miljoner kronor, anser de att de företag som i dag inte tar ansvar för föroreningarna ska upprätta saneringsplaner för att omhänderta konstaterade föroreningar som är tids- och kostnadsbestämda.

De anser att de som riskerar att förorena miljön är med och betalar till en statlig fond, för att säkerställa att det finns resurser för att sanera även när den som orsakat föroreningen har gått i konkurs. Det förekommer att den som orsakat en förorening gått i konkurs, och då finns ingen juridisk person som kan återställa miljön.

di.se: Debatt – Företag ska redovisa framtida miljösaneringar

Fanny Falkenmark Projektledare 0704-22 27 99 fanny@momentux.se
Peder Feinberg Projektledare 0708-75 55 70 peder@momentux.se
Besöksadress: Vikdalsgränd 10 A, Nacka Strand
Saltsjöbadsvägen 77