Vi projektleder tills det är färdigt

Mark- och miljöundersökningar

Vi projektleder och genomför mark- och miljöundersökningar, och håller ihop hela utredningen och undersökningen.

Miljö Due Diligence

Vi anlitas vid överlåtelsesituationer av säljande part (framtagning av prospekt), av köpande part (som del av undersökningsplikten) eller av mäklande part för underlag i försäljningsprocessen.

Geoundersökningar

Vi handlar upp och håller ihop utredningar och undersökningar.

Saneringar- och rivningsentreprenader

Vi driver och genomför hela rivnings- och saneringsentreprenader, från första kontakt med Kommun och Länsstyrelse tills det är helt färdigt.

Bullerskyddande åtgärder

Vi projektleder åtgärder för att möta bullerkrav vid främst bostadsbyggande som är stört av trafik eller spårbundet buller.

Momentux & Co AB är ett fristående konsult- och projektledningsbolag som bildades för att möta efterfrågan på ett mindre konsultföretag med högsta ambition, spetskompetens och relevant erfarenhet.
Fanny Falkenmark Projektledare 0704-22 27 99 fanny@momentux.se
Peder Feinberg Projektledare 0708-75 55 70 peder@momentux.se
Besöksadress: Vikdalsgränd 10 A, Nacka Strand
Saltsjöbadsvägen 77